پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات کرمان

دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

تأثیر بیمه مهریه در خانواده

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا امیرمحمدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن مراد زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده                                                                                                                          1

مقدمه و تعریف مسأله                                                                                                     2

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                                                                            3

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیشینه پژوهش                                                                                                               3

جنبه جدید بودن و نوآوری                                                                                                  4

اهداف مشخص پژوهش                                                                                                     4

سوالات پژوهش                                                                                                               4

فرضیه های پژوهش                                                                                                          4

فصل اول: ارتباط بیمه با مهر                                                                                               5

مبحث اول : ماهیت حقوقی مهریه                                                                                       6

گفتار اول :تاریخچه و تعریف مهریه                                                                                        6

بند1 : فلسفه تشریع مهریه                                                                                               9

بند2 : تعریف مهریه                                                                                                         11     

گفتار دوم : اقسام مهریه                                                                                                  14

بند1 : مهرالمسمی                                                                                                         14

بند2 : مهرالمثل                                                                                                              16

بند3: مهرالمتعه                                                                                                              18

گفتار سوم: ضمانت اجرای قانونی عدم تأدیه مهر                                                                   19

بند1 : نحوه وصول مهریه                                                                                                   19

بند2 : عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه                                                                     20

الف: تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه                                                            21               

ب : دخالت سازمان ثبت و اسناد و املاک در امر قانونگذاری                                                      22

ج: آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه                                                                                       22

مبحث دوم : ماهیت حقوقی بیمه                                                                                       26

گفتار اول : تاریخچه و تعریف بیمه                                                                                        27

بند1 : معنای لغوی و اصطلاحی بیمه                                                                                   27 

بند2 : تاریخچه بیمه                                                                                                         28

گفتار دوم : اقسام بیمه                                                                                                    34

بند 1 : بیمه های دولتی اجباری                                                                                         35

بند 2: بیمه های دولتی اختیاری                                                                                         36

گفتار سوم : جایگاه بیمه در میان عقود                                                                                38

نتیجه گیری فصل                                                                                                            41

فصل دوم : مفهوم بیمه مهریه و روشهای آن                                                                         42

مبحث اول : بیمه مهریه                                                                                                   45    

گفتار اول : تعریف بیمه مهریه                                                                                            46

بند1 : تعریف بیمه سرمایه گذاری                                                                                       47

بند2: تعیین سقف مهریه                                                                                                  47

گفتار دوم : ویژگی های بیمه مهریه                                                                                     50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار سوم : شرایط بیمه مهریه                                                                                         53

بند1 : مزایای بیمه مهریه                                                                                                  53

بند2: اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن                                                                             54

مبحث دوم : تأثیرات بیمه مهریه بر خانواده                                                                             58

گفتار اول : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت زن                                                                              60

بند1 :تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی زن                                                                             60

بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت روحی زن                                                                              62

گفتار دوم : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت مرد                                                                           63

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی مرد                                                                           63

بند2 :تأثیر بیمه مهر بر وضعیت کاهش جرائم مرد                                                                     63

گفتار سوم : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                        64

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                                65

بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت بزهکاری فرزندان                                                                    66

نتیجه گیری فصل                                                                                                            67

نتیجه گیری نهایی                                                                                                          68

منابع                                                                                                                           69

چکیده:

یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته ، مسأله مهریه و استیفای آن می باشد. مهریه که حق قانونی و مسلم زن می باشد، امروزه به دلیل معضلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده می باشد. این امر به دلیل آن می باشد که گفته می گردد در قوانین ما مردها از طرفداری قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و پس زنان از مهریه به عنوان حربه ای به مقصود دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق بهره گیری می کنند . به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده می باشد. کوشش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آنها بیمه مهریه می باشد.

بیمه مهریه به این ترتیب می باشد که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار ، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه یا سالانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مسأله در پایان نامه به صورت کامل خواهد آمد.

در این پایان نامه پس از مطالعه بیمه مهریه وتأثیرات آن در زندگی احتمالی زن و مرد و فرزندان به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه می تواند تأثیرات محسوسی را برروی زندگی افراد جامعه بگذارد و طرح بیمه مهریه از نظر فقهی نیز دارای مشروعیت می باشد و از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.

مقدمه و تعریف مسأله:

ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام یک امر مقدس شمرده شده می باشد . به طوری که بخشی از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده می باشد . یکی از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهریه می باشد که امروزه میزان بالای آن ، آن را تبدیل به یکی از موانع اصلی در سر راه ازدواج قرارداده می باشد. هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از میزان مهریه و تعیین مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستای کاهش موانع ازدواج و تسهیل آن تأکید گردیده ، اما امروزه شاهد رشد روز افزون مهریه زنان و ناتوانی مردان در پرداخت آن هستیم. برای مهریه های بالا علت های متعددی می تواند داشته باشد مانند طرفداری ناکافی از زن در طول زندگی و نابرابری های قانونی مثل تعدد زوجات که برای مرد در نظر گرفته شده یا ماده 1133 قانون مدنی که به مرد اجازه می دهد که در هر موقع که خواست می توان همسرش را طلاق بدهد. این علت های باعث شده می باشد که زن از مهریه به عنوان یک اهرم برای جبران این نابرابری ها بهره گیری کند. البته می توان چشم وهم چشمی در بین خانواده ها را هم یکی دیگر از علت های افزایش مهریه در بین خانواده ها دانست.

برای حل این معضل تا به حال راه کارهای متعددی اندیشیده شده می باشد.

مانند این راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه می باشد که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده می باشد . بر اساس این طرح میزان مهریه دختران حداکثر بایستی 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره گیری کنند. طراحان این مسأله ، هدف از ایجاد این طرح را ایجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.

اما می توان این طرح را نوعی محدود کردن اراده طرفین در امر ازدواج دانست . زیرا که تعیین مهریه نوعی توافق می باشد و قراردادی می باشد بین زن و شوهر انجام می شود . و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین می باشد و مخالف اصل آزادی قراردادهاست.

راه حل دیگری که برای جلوگیری از طریقه روز افزون مهریه اندیشیده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن بود. طبق این بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عند الاستطاعه بودن مالی زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضای زوجین برسانند. البته با کمی دقت می توان دید که رسیدگی به ادعای اعسار مرد پیش روی پرداخت مهر زن ، در اقدام شبیه همین بخش نامه می باشد و نیازی به آن دیده نمی گردد .

اما این پایان نامه راه حل سومی را مورد بحث و مطالعه قرار داده می باشد و آن (( طرح بیمه مهریه )) می باشد. بیمه مهریه حساب آتیه ای می باشد که به زنان کمک می کند تا از طریق قانونی صاحب حق و مهریه خود بشوند.

به موجب این طرح به هنگام ازدواج ، مهریه زن توسط همسر ، نزد یکی از شرکت های بیمه گذار طرف قرارداد، بیمه خواهد گردید که یکی از شروط ضمن عقد می باشد . به این ترتیب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتیه ای تحت عنوان بیمه مهریه توسط شوهر نزد یک شرکت بیمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب میزان مهریه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتیه می ریزد. در صورتی که زن بنا به تقاضای همسر مطلقه گردد و یا دادگاه حکم به جدایی بدهد با در نظر داشتن عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهانه مبلغی به تناسب میزان سرمایه گذاری و تقریبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی داده می گردد. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقی مانده مهریه معاف می گردد. بر اساس این طرح می تون گفت نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای زنان به جهت دریافت مهریه حاصل می گردد و ترس از آینده ، را تا حدی در بین آنها کاهش می دهد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

با در نظر داشتن افزایش طلاق بسیاری از زوجین با وقوع طلاق به دلیل عدم تمکن مالی دچار معضلات بزرگی می شوند. از یک سو زوج به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان می افتد یا این که برای پرداخت آن مقروض و دچار مشقت فراوان می گردد و این وضعیت باعث می گردد از پرداخت نفقه ی فرزندان واجب النفقه ی خود نیز عاجز بماند. از سوی دیگر بسیاری از زوجهاتن به طلاق بدهند. که این خود معضلات عدیده دیگری در آینده می گردد.

پیشینه پژوهش

پیشینه بیمه مهریه و عنواین مشابه شاید چندان تازه و نو بنظر نرسند لیکن برای اولین بار در ایران بیمه مهریه بعنوان یک طرح بیمه ای از طرف شرکت بیمه دانا در سال 1378 بنا به پیشنهاد آقای دکتر محمد تقی کاشانی نیا از اساتید دانشگاه شهید بهشتی ارایه شداین طرح بیمه ای علیرغم مطالعه های انجام شده و هماهنگی با نهادهای مختلف و تبلیغات بعمل آمده ،موفقیت چندانی کسب ننمود و تعداد بیمه نامه های صادره تاکنون،قابل توجه نبوده می باشد. تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته شامل:

1-مقاله بیمه مهر: لزوم و تبین ،بازنگری و اصلاح ساختارآن،دکتر سید مرتضی قاسم زاده {مجله پژوهشهای حقوقی شماره 11 بهار-تابستان 1385 از صفحه 163 به بعد}

2-راههای حقوقی تسهیل وصول مهر:وحید شهبازیان . سال انتشار 1390،عنوان نشر :پایان نامه های کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی _ دانشگاه پیام نور استان تهران

3-سید حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده،جلد 1،نشر دانشگاه تهران

4-ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها ج 1 ،شرکت انتشار

5-بیمه ایران

6- مقاله های اینترنت

7ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا ،حقوق خانواده (ازدواج و طلاق )

8ـ زمانی در مزاری ،محمدرضا، مهریه (راهنمای علمی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه).

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

متأسفانه در مورد راه حل های جدید که خیلی وقت هم می باشد که در جامعه نمود پیدا کرده اما نه حقوقدانها و نه مؤسسات به گونه جدی به آن نپرداخته اند ،بیمه مهریه به غیر از چند مقاله دیگر تحقیقات خاصی برای آن صورت نگرفته می باشد و در حال حاظر یکی از معضلات جامعه آمار بالای طلاق و معضلات مالی ناشی از آن برای اعضائ خانواده می باشد که به یکی از دغدغه های اصلی دولت و مجلس بدل شده می باشد. و با در نظر داشتن این که در این باره پژوهش کافی صورت نگرفته و موضوع هنوز خام می باشد این پژوهش می تواند با ارائه ی راه های جدید گامی در حل این مشکل بردارد. و اینکه با در نظر داشتن ازدیاد طلاق ها و معضلات ناشی از آن دوبار بر سر زبان های مسؤلین افتاده می باشد.

اهداف مشخص تحقيق :

هدف از این پژوهش یافتن راه حلی برای بیمه مهریه می باشد تابدین وسیله از گرفتار شدن مردان به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه و گرفتاری مالی زنان پس از طلاق به علت عدم دریافت مهریه جلوگیری بعمل آید. و از آینده ی نامشخص که در انتظار خانواده می باشد و معضلات ناشی از آن جلوگیری گردد.              

سؤالات پژوهش:

1-تأثیر بیمه مهریه در افزایش یا کاهش طلاق چیست ؟

2-بیمه مهریه آیا فقط بایستی از جانب زوج باشد یا زوجه یا شخص ثالث هم می تواند آن را بیمه کند؟

3-تأثیر بیمه مهریه در تامین مالی زوجه و فرزندان بعد از طلاق چیست؟

4-بیمه مهریه چیست ؟

5ـ تأثیر بیمه مهر در خانواده

فرضيه‏ هاي پژوهش:

1- بیمه ی مهریه تأثیر مهمی در کاهش معضلات مالی اعضاء خانواده بعد از طلاق دارد.

2- بیمه ی مهریه طلاق را کاهش می دهد.

3- بیمه ی مهریه می تواند از سوی زوج، زوجه یا شخص ثالثی صورت بگیرد.

4- بیمه ی مهریه چه تأثیری بر روی اشخاص و خانواده ها دارد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 79

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***