با عنوان :  تاثير قارچ مايكوريزا بر تحمل انگور به تنش شوري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

         واحد دامغان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

)M.Sc پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته علوم خاک (

عنوان:

تاثير قارچ مايكوريزا بر تحمل انگور به تنش شوري

استاد راهنما:

دکتر شهرام اشرف

 استاد مشاور:

دکتر فرهاد رجالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

جهت بررسي اثر قارچ مايكريزا در بهبود وضعيت تغذيه اي انگور در شرايط شور اين تحقيق بصورت طرح آزمايشي فاكتوريل در قالب بلوك كامل تصادفي انجام گردید. فاكتور هاي آزمايشي شوري آب در 4 سطح(5/1، 3، 5/4 و 6 دسي زيمنس بر متر)و تيمار تلقيح قارچ مايكوريزا در سه سطح(بدون تلقيح، گونه 1 و گونه 2)در 4 تكرار با 48 گلدان انجام گردید. در محيط كشت از ماسه بهره گیری گردید. از نمك NaCl بعنوان عامل شوري بهره گیری گردید. نتايج نشان داد شوري باعث كاهش ماده خشك ريشه و شاخسار انگور گرديد. آستانه كاهش محصول براي رقم سرخ فخري در ريشه 3 و براي شاخسار 1.5 دسي زيمنس بر متر بود.همچنين شوري باعث كاهش غلظت عناصر پتاسيم، كلسيم، منيزيم و همچنين افزايش غلظت سديم و وكلر در ريشه و شاخسار گرديد. تلقيح قارچ مايكوريز در مورد هر دو سويه باعث افزايش شاخصهاي رشدي اندازه گيري شده(ريشه و شاخسار) گرديد. در اين بين سويه Mosseaكارآيي بهتري نسبت Intraradices داشت. تلقيح قارچ همچنين در مورد هردو سويه موجب افزايش جذب فسفر و پتاسيم در شاخسار و ريشه و همچنين ميزان شاخص سيزينه برگ گرديد.

 مقدمه:

يكي ازجدي ترين مشكلات كشاورزي در مناطق خشك و نيمه خشك مسئله شوري و تجمع املاح در سطح خاك مي باشد كه موجب كاهش عملكرد و سطح زير كشت مي گردد (Al-karaki و Hammad‏ٌ‏‏‏‏ٌُ‏‏‏‏‏‏‏‏ ٢٠٠١). بر طبق‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏برآورد بخش محيط زيست سازمان ملل متحد تقريبا 20% از اراضي كشاورزي و ٥٠% از زمينهاي زراعي قابل كشت در دنيا تحت تنش شوري مي باشند (Flower و Yeo‏ ١٩٩٥). در ايران مساحت خاكهايي كه به نوعي تحت تنش شوري قرار دارند بالغ بر ٣٢ ميليون هكتار می باشد كه نزديك به ٣٠% از سطح كل كشور و ٥٥% از اراضي قابل كشت را شامل مي گردد (Anonymous ١٩٩٤). دو ديدگاه در مورد اثر شوري بر روي رشد و متابوليسم گياه هست. عده اي خسارت شوري بر گياه را ناشي از كاهش پتانسيل آب خاك در اثر تجمع املاح (صدمه اسمزي) و ايجاد خشكي فيزيولوژيك در محيط ريشه دانسته ( Wynxes و Gorbam,١٩٨٣) و گروهي نيز سميت يونها را عامل خسارت شوري مي دانند (Al-Karaki‏ Hasegawa و همكاران ١٩٨٦)‏‎‏ٌ

انگور با توجه خصوصیات فیزیولوژیک منحصر به فرد از نظر سازگاری با اقلیم ، خاک و…. مختلف یکی از مهمترین محصولات باغی استان و کشور می باشد. رقم عمده مورد کشت در استان و شهرستان شاهرود رقم سرخ فخری با سطح زیر کشت حدود4000 هکتار می باشد. مطالعه انجام شده اخیر در منطقه زیراستاق شاهرود نشان داد با در نظر داشتن کاهش کیفیت آبهای زیر زمینی استان خصوصا افزایش بیش از حد غلظت کلر، مسمومیت کلر در حال افزایش بوده و در بیش از 50% باغات این مشکل در شدت های متفاوت قابل نظاره می باشد. نتايج مطالعات اخير نشان داده مهمترين عامل محدود كننده توليد در مناطق انگور كاري شاهرود بالا رفتن ميزان كلر آب آبياري و مسموميت اين عنصر در گياه می باشد. اين عارضه در مراحل ابتدايي باعث كاهش اندازه ميوه و درصد قند مي گردد. ولي در مراحل بعد با بروز نكروز شديد برگ باعث ريزش برگها وخشك شدن درخت مي گردد. همزيستي گياه با قارچ ميكوريزآربوسكولار در خاكهاي شور مي تواند روي عملكرد و شاخص هاي رشد گياه موثر باشد همچنين با افزایش جذب عناصر کمک به گره زدایی و نیز افزایش تنظیم کننده های اسمزی, رشد گیاه را در شرایط تنش شوری بهبود می بخشد ( شكوفه انتشاري و فائزه حاجي هاشمي ١٣٨٩)

قارچهای میکوریز آ ربوسکولار با کلینیزاسیون ریشه گیاهان میزبان سبب بهبود جذب مواد معدنی به ویژه فسفر شده ( Al-karaki G.N ٢٠٠٠ و Antoun J ١٩٩٨ ) وپس از فتوسنتز منابع کربنی را از گیاه دریافت می ‌کند.اهمیت این قارچ ها در اکثر اکوسیستم ها به واسطه ی فوایدی نظیر افزایش رشد مقاومت به عوامل بیماری زای خاکزاد ,حفظ خاکدانه ها و نیز بهبود چرخه ی میکروبی و مواد غذایی در خاک می باشد .در زمان فقر مواد غذایی احتمالا” قارچ میکروز آربوسکولار تأثیر قابل توجهی اعمال می ‌کند. قارچهای میکوریز آ ربوسکولار با کلینیزاسیون ریشه گیاهان میزبان سبب بهبود جذب مواد معدنی به ویژه فسفر شده ( Al-karaki G.N ٢٠٠٠ و Antoun J ١٩٩٨ ) وپس از فتوسنتز منابع کربنی را از گیاه دریافت می ‌کند.اهمیت این قارچ ها در اکثر اکوسیستم ها به واسطه ی فوایدی نظیر افزایش رشد مقاومت به عوامل بیماری زای خاکزاد ,حفظ خاکدانه ها و نیز بهبود چرخه ی میکروبی و مواد غذایی در خاک می باشد .در زمان فقر مواد غذایی احتمالا” قارچ میکروز آربوسکولار تأثیر قابل توجهی اعمال می ‌کند.

پیشرفت روزافزون جمعیت جهان در طی سالهای اخیر سبب افزایش اهمیت تولید انواع محصولات زراعی و باغی جهت تامین نیاز غذایی آنها شده می باشد. از آنجا که مساحت اراضی زیر کشت کل دنیا محدود می باشد لذا افزایش تولید در واحد سطح به عنوان بهترین راهکار در این زمینه مورد مطالعه محققین مختلف قرار گرفته می باشد.

کشور ایران با در نظر داشتن متوسط بارندگی سالیانه زیر 250 میلیمتر، طبق تقسیمات اقلیمی جزو مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می آید و تعیین انواع روشهای مختلف افزایش میزان تولید در واحد سطح از اهمیت نسبی بالاتری برخوردار می باشد. از سالهای دور تاکنون روشهای شیمیایی مختلف مانند انواع کودهای شیمیایی پرمصرف و کم مصرف مورد بهره گیری قرار می گیرد. سهل الوصول بودن انواع کودهای شیمیایی و تاثیر سریع آنها بر عملکرد محصولات زراعی و باغی باعث شده می باشد تا بهره گیری از این کودها در جهان و به خصوص در منطقه خاور میانه به سرعت در حال پیشرفت باشد. لکن مطالعه های مختلف نشان می دهد کاربرد انواع کودهای شیمیایی بر روی جمعیت میکروارگانیسم های مفید و همچنین بر خصوصیات مطلوب خاک اثر سوئی داشته و موجبات تخریب ساختمان و سایر شرایط فیزیکی خاک را فراهم می سازد.

علاوه بر روشهای مختلفی که در زمینه تغذیه شیمیایی گیاهان به کار می رود، راهکارهای دیگری نیز توسط محققین ارائه شده می باشد که علاوه بر آنکه نسبت به روشهای شیمیایی کارآیی بیشتری دارد، دارای خطرات زیست محیطی کمتری می باشد. مانند این روشها می توان به بهره گیری از انواع میکروارگانیسمها، و اسیدهای مختلف آلی در خاک و گیاه تصریح نمود. تحقیقات متعدد نشان می دهد که بهره گیری از انواع میکروارگانیسم های مفید در خاک می تواند باعث افزایش غلظت و فراهمی عناصر تغذیه ای مورد نیاز گیاهان گردد.

بهره گیری از انواع میکروارگانیسمهای مفید مانند انواع قارچها و باکتریها به صورتهای مختلف مانند گسترش هیفهای قارچی و ترشح انواع اسیدهای آلی، تولید انواع آنزیمهای تخریب کننده دیواره سلولی قارچهای بیماریزای گیاهی، ایجاد مقاومت گیاهی در شرایط سخت و… سبب ایجاد شرایط بسیار مناسب جهت رشد و توسعه ریشه گیاهان و سایر شرایط فیزیکی خاک می گردد.

علاقه روز افزون به کشاورزی پایدار و حفظ کیفیت منابع اراضی باعث شده می باشد تا معیارهای گوناگونی در سنجش کیفیت خاک مورد بهره گیری قرار گیرند. تحقیقات متعدد در زمینه انتخاب معیار مناسب از کیفیت خاک جهت پایش تاثیر نوع میکروارگانیسمهای مورد بهره گیری درخاک انجام شده می باشد. در این راستا ویژگی های بیولوژیک خاکها و همچنین سنجشهای آنزیمی به عنوان معیار مناسبی جهت تعیین تنشهای اکولوژیک مورد بهره گیری قرار می گیرند.

مطالعه ها نشان داد آنزیم های مختلف نیز همانند بسیاری از میکروارگانیسمها تاثیر مثبتی در رشد گیاهان دارند که به همین دلیل محققین آنزیم را به عنوان شاخص مفید در تعیین کیفیت خاک و شاخص بیولوژیک معرفی نمودند.

یکی از اساسی ترین معضلات در برقراری همزیستی گیاهان با میکرو ارگانیسم ها تنش شوری می باشد. مانند علت های آسیب نمک در گیاهان ,عدم تعادل کاتیون ها و آنیون های ضروری و تغییر در ظرفیت نگه داری آب و نیز سمیت حاصل از غلظت زیاد یونها می باشد. کلرورسدیم در غلظت کم میتواند برای رشد باکتری و گیاه مفید باشد در عین حال تراکم ان برای گیاه مضر بوده و باعث کاهش تعداد گره های ریزو بیومی میشود (١٣٨٦(Haji hashemi. F. کاهش رشد ناشی از تنش شوری به دلیل کاهش جذب مواد غذایی می باشد که دلیل ان رقابت کلر وسدیم به یون های غذایی مانند یون پتاسیم میباشد. مطالعات نشان داده می باشد که علت اصلی کاهش رشد ناشی از تنش شوری, دشواری در جذب مواد غذایی معدنی به علت با سدیم می باشد ونمک های سدیم تولید ماده خشک,مقدار منیزیم,کلسیم و پتاسیم برگ را کاهش می دهند (Francois L.E و Lesch S.M ١٩٩٤). کاهش فتوسنتز ناشی از تنش شوری به دلیل باز دارندگی از فسفر یلاسیون نیست زیراکلرور سدیم فسفریلاسیون چرخه ای را تحریک می کند. تنش شوری باعث انباشتگی مواد حد واسط مسیر کیلیکولات شده ونیز میزان تثبیت دي اکسید کربن و فعالیت آنزيم PEP كربوكسيلاز را کاهش مي دهد.

اثر تنش شوري بر میزان تنفس ممکن می باشد ناشي از اثرات ناسازگار آن بر اجزاي تنفسي باشد. قارچهاي ميكوريز آربوسكولار دارای ارتباط همزیستی با ريشه اكثر گياهان مي باشند و در جذب مواد غذايي به ويژه عناصر كم تحرك در خاك مؤثر مي باشند. اين قارچها علاوه بر افزايش جذب مواد معدني در گياه‏‏‏‏‏ْ‎‏ًٌُ‎,مي توانند سبب تحريك مواد تنظيم كننده رشد, افزايش فتوسنتز, بهبود تنظيم فشار اسمزي در شرايط خشك, افزايش مقاومت به تنشهاي محيطي نيز شوند (خاوازي ك.‏ اسدي رحماني ه. ملك.تي م.ج ١٣٨٤). رابي و الموني (Rabie G.H و Almadani A.M ٢٠٠٥) بيان داشتند كه قارچهاي ميكوريزاربوسكولار گياهان را در برابر اثرات مضر نمک محافظت مي كند.    

ثر تنش شوري به گياه بستگي به تركيب يوني و غلظت يوني گياه دارد. غلظت بيش از حد برخي از يونها در داخل گياه ممكن می باشد به غشاي سلولي صدمه وارد كرده و گاهي سبب عدم تعادل يوني گردد (Wyn Jones و Gorham ١٩٨٣). روشها و يا عواملي كه قادرند مقاومت گياه را در برابر شوري افزايش دهند بايستي بتوانند تحت اين شرايط محصول گياه را هم افزايش دهند(Al-karaki وHammad‏ٌ‏‏‏‏ٌُ‏‏‏‏‏‏‏‏ ٢٠٠١). تحقيقاتي هرچند اندك كه در اين زمينه صورت گرفته نشان داده می باشد كه همزيستي قارچهاي ميكوريز با ريشه گياهان در شرايط شور تحمل و رشد گياه را افزايش مي دهد(Aliasgharzadeh و همكاران ٢٠٠٢ Aliasgharzadeh و Esfandiari ٢٠٠٤ Al-karaki ٢٠٠٠ Ruiza- Iozano و همكاران ١٩٩٦). اغلب مطالعاتي كه روي شوري انجام شده با بهره گیری از املاح كلريدي مخصوصا كلريد سديم بوده می باشد (Aliasgharzadeh ١٣٧٩).    

افزايش غلظت يونهاي نمك (كلر,كلسيم,سديم,سولفات) در محلول خاك اثرات زيادي را به دنبال دارد.                                                                                                                                                     1- كمبود آب: در دسترس بودن آب و يونها در اثر افزايش فشار اسمزي محلول خاك كاهش پيدا مي يابد. اين موضوع باعث كاهش رشد,كمبود مواد معدني و پژمردگي مي گردد. 2- سميت يوني: جذب زيادي Na+ و Cl روي عملكرد غشاي سلولي و متابوليسم سلول از طريق كاهش فعاليت آنزيم ها اثر مي گذارد و در نتيجه باعث بازدارندگي رشد و آسيب جدي به برگها مي گردد.  

3- از بين رفتن تعادل يوني: رقابت يوني, جذب‏, انتقال و توزيع دروني عناصر غذايي مانند K,Mg , Ca , P و N را كاهش مي دهد و كمبود اين عناصر را ايجاد مي كند. 4- متراكم شدن خاكها: غلظتهاي بالاي Na, pH را زياد مي كند, كلوئيدهاي هوميك را پراكنده مي كند و ذرات رس را متفرق مي كند كه باعث مي گردد ساختمان خاك تخريب گردد و در نتيجه آبياري و رشد ريشه را دچار مشكل مي كند(H.Marschner ١٩٩٤ ).                                                                           مطالعات زيادي ثابت كرده می باشد كه آغشتگي ريشه با قارچهاي AM آربوسكولار) رشد بعضي گياهان تحت تنش شوري را بهبود مي بخشد بخش تحقيقات نشان داده كه افزايش فسفر گياه, مهمترين مكانيسم مقاومت به تنش شوري در گياهان ميكوريزي می باشد.

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت موضوع توسط سنجش های مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک بر آنیم تا تاثیر دو باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas Putida) و قارچ (Glomus moseae ) که محققین آنها را به عنوان میکروارگانیسمهای موثر معرفی نمودند در خاک های ریزوسفری گیاه آویشن دنایی در منطقه سمنان مورد ارزیابی قرار دهیم.

 2-1- تاريخچه

درخت مو با نام علمي   Vitis Vinifera گياهي می باشد بسيار قديمي كه بنابر تحقيقات دانشمندان زمين شناسي آثار برگ و بذر آن در سنگواره هاي دوران سوم زمين شناسي ديده شده می باشد . در باره درخت مو افسانه هاي فراوان بين ملل مختلف هست. از زمان روميان قديم در حدود 70 سال قبل از ميلاد مسيح از طرز كاشت و هرس مو و از انواع انگور در اين زمان ياد شده می باشد . موطن اصلي درخت مو ناحيه قفقاز و موطن اصلي واريته هاي آمريكايي كه تأثیر مهمي در تاكستانهاي اروپا بالاخص فرانسه دارند، آمريكاي شمالي مي باشد. بر طبق روايات موجود حضرت نوح ( ع ) نخستين كسي بود كه به پرورش انگور پرداخت . در نگاره هاي موزائيك هاي مصري كه به 3500 سال پيش از ميلاد تعلق داشته و به دوران سلطه فينقي ها و آشوري ها بر مصر مربوط مي باشد مي توان چگونگي كاشت و پرورش تاك را بطور كامل نظاره كرد و دوران سلطنت حمور ابي پادشاه بابل تاكستان هاي فراواني در منطقه اي پهناور بين رودخانه هاي دجله و فرات وجود داشته كه بطور مصنوعي آبياري مي شده اند و بر طبق نظريه مورخين شخصي بنام سايبولد( Sibold) بذر انگور هاي كاشته شده را از منطقه اي نامعلوم به جنوب آرارات و شرق دجله تقريبا منطقه آذربايجان و كردستان آورد. كاشت درخت مو در شهرستان شاهرود بنابر اطلاعات و آمار موجود حداقل يك صد سال سابقه دارد.

2-2- اهميت اقتصادي و سطح زير کشت

ايران يكي از مبادي پيدايش و پراكنش مو در جهان می باشد كه از تنوع ژنتيكي خاصي برخوردار بوده و ارقام متنوعي از انگور در نواحی گوناگون آن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به چشم مي خورد كه مقدار آن به 600 نوع تخمين زده مي گردد.   انگور يكي از مهمترين ميوه هايي می باشد كه از نظر ارزش غذايي و خواص بهداشتي داراي فوايد فراواني مي‌باشد.از مهمترين مواد قندي در حبه انگور مي‌توان ساكاروز ، گلوكز ، دكستروز از اسيدهاي آلي ، اسيد ماليك ، اسيد ستيريك و اسيد تاتاريك را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسيدهاي مختلف املاح معدني نظير آهك ، منيزيم ، آهن ، منگنز و سيليس هست.

سطح زير كشت انگور كشور حدود 280 هزار هكتار مي باشد كه ميزان توليد آن حدود دو ميليون و سيصد هزار تن مي‌باشد. (ميانگين 8900 كيلو گرم در هكتار ).

سطح زير كشت انگور در استان سمنان حدود 3750 هكتار بوده كه 3000 هكتار از آن در شهرستان شاهرود واقع مي‌باشد. ميزان توليد انگور در استان 55000 تن مي باشد( ميانگين 17800كيلو گرم در هكتار) كه بيشترين عملكرد در كشور می باشد .

انگور توليد شده در استان اکثراً به مصرف تازه خوري مي‌رسد. نظر به قابليت بالاي انبار داري ارقام ديررس بويژه انگور سرخ فخري ( شاهرودي) پس از برداشت محصول در اواخر مهر ماه در سردخانه نگهداري و اواخر اسفند به بازار مصرف داخل و ساير استانهاي همجوارعرضه مي گردد. از اين رو اين محصول از ارزش اقتصادي شايان توجهي در منطقه برخوردار مي باشد.

2-3- ارزش غذايي

انگور يكي از مهمترين ميوه هايي می باشد كه از نظر ارزش غذايي و خواص بهداشتي داراي فوايد فراواني مي‌باشد.از مهمترين مواد قندي در حبه انگور مي‌توان ساكاروز ، گلوكز ، دكستروز از اسيدهاي آلي ، اسيد ماليك ، اسيد ستيريك و اسيد تاتاريك را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسيدهاي مختلف املاح معدني نظير آهك ، منيزيم ، آهن ، منگنز و سيليس هست.ميانگين ميزان مواد غذايي موجود در هر 100 گرم انگور تازه و كشمش به ترتيب در جدول شماره 1 آورد شده می باشد.

جدول شماره 1- ميزان مواد غذايي موجود در هر 100گرم انگور تازه و كشمش

نام عنصر                                   انگور                                                 كشمش

آب                                             6/81 گرم                                                       5/24 گرم

مواد قندي( گلوسيدي)                 7/16                                                            3/71

مواد سفيده اي( پروتئيدي)             8/0                                                               3/2

مواد چربي( ليپيدي)                   4/0                                                                   5/0

انواع ويتامين ها                       80 واحد بين المللي                                             50   واحد بين المللي                                    

ويتامين B1                               05/0 ميلي گرم                                                015/0 ميلي گرم

ويتامين B2                               03/0       “                                                 08/0     “

ويتامين B6                                 4         “                                           بسيار ناچيز

اسيد ماليك                            650     “                                                     “

سديم                                           2     “                                               30 ميلي گرم

پتاسيم                                          25   “                                                 708   “

كلسيم                                       17     “                                                       78   “

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منيزيم                                           7 “                                                    6   “

آهن                                               6/0 “                                               3/3   “

فسفر                                               21   “                                                  129   “

2-4- گياهشناسي

اين گياه درختچه اي می باشد كه داراي اندام ريشه ساقه و برگ وگل و ميوه مي باشد . ريشه چه از بذر و ساقچه از قلمه حاصل شده باشد طويل و منشعب بوده و طول آن بطور معمول در زمين هاي نرم و قابل نفوذ آب و هوا حدودا 8/1 تا 6/2 متر ميرسد نمو افقي ريشه بسيار زياد بوده بطوريكه ريشه با حجم بسيار زيادي از خاك د رتماس مي باشد تنه قسمتي از بوته مي باشد كه بين سطح خاك و شاخه ها قرار دارند و اگر براي تربيت فرم و هدايت آن از قيم بهره گیری نشود شكل تنه نامنظم و خزنده خواهد بود شاخه ها در انتهاي تنه كه ارتفاع آن در فرم هاي شاخه هاي فرعي رشد و نمو مي نمايند . گل انگور مانند گل ساير گياهان از قسمت هاي دمگل كاسبرگ گلبرگ و پرچم تشكيل يافته می باشد گلبرگ ها در آغاز از يكديگر جدا هستند ولي پس از چند هفته قبل از آنكه قسمت هاي ديگر گل تكميل شوند انتهاي آزاد گلبرگ به يكديگر نزديك شده و با هم جوش مي خورند بطوريكه پس از شكفتن گل انگور در موقع تلقيح گلبرگ ها بصورت سرپوشي از اندام هاي ديگر جدا شده و ساير قسمت گل يعني قسمت هاي توليد مثلي كه هويدا مي سازد پس از تشكيل گلبرگ ميله پرچم و پس از آن كيسه هاي حاوي دانه گرده تشكيل مي گردد و بالاخره پس از پيدايش پرچم ها تخمدان و تخمك و مادگي گل تشكيل مي گردد گل هاي انگور بر حسب دارا بودن آلات تناسلي ماده و نر به دو صورت كامل و ناقص نظاره مي شوند هر حبه انگور از گل به وجودمي آيد و خوشه از لحاظ ساختماني از دو قسمت باسك يا چوب خوشه و حبه انگور تشكيل شده می باشد حبه از سه قسمت پوست هسته و گوشت تشكيل شده می باشد پوست حبه انگور در حدود 7 تا 12 درصد وزن آن را تشكيل و تأثیر حفاظتي دارد تعداد هسته بستگي به ارقام مختلف انگور متفاوت می باشد و گوشت انگور بطور كلي نزديك به 82 تا 86 درصد وزن كل خوشه را تشكيل مي دهد .

2-5- مهمترين گونه­ها

گونه هاي وحشي آمريكايي كه از لحاظ كميت و كيفيت داراي اهميت فوق العاده اي بوده و به علت حساس بودن مقدار زيادي از اين گونه ها به افت فيلوكسرا باعث بروز خسارات زيادي در تاكستان هاي اروپا شده و به همين دليل در سال هاي اخير از ورود آن به اروپا جلوگيري شده كه اين گونه ها عبارتند از :

  • ويتيس استيواليس كه اين گونه داراي حبه هاي كوچك و سياه رنگ و طعم آن شبيه به تمشك بوده و داراي مقدار فراواني مواد تانني می باشد اين انگور در برابر خشكي و بيماري هاي قارچي بسيار مقاوم بوده اما در برابر آهك از خود حساسيت نشان مي دهد .
  • ويتيس لابروسكا كه اين گونه به علت طعم ويژه اي كه دارد به انگور روباهي معروف مي باشد خوشه هاي اين انگور داراي حبه هاي نسبتا درشت و سياه رنگ بوده و گوشت آن سفت و محكم می باشد .

تعداد صفحه :90

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]