با عنوان : ارزيابي عملكرد ناتو در روبرو شدن با تروريسم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرايش حقوق بين‌الملل

عنوان:

ارزيابي عملكرد ناتو در روبرو شدن با تروريسم از منظر بين‌الملل در دهه‌ي اخير

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر علي اميري

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر مجيد هراتيان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

با افزایش نگرانی‌های جامعه جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آنها، این سوال درافکار عمومی جهان مطرح شده می باشد که آیا توسل به زور به مقصود جلوگیری از نقضی عیان و گسترده حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین‌الملل دارد یا خیر؟

تروریسم یکی از واژه‌های مبهم در عرصه بین‌المللی می باشد که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینيتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش- واقعیت باشد، برگرفته از بر ساخته‌های گفتمانی و تبلیغی می باشد. در حقیقت تعریف تروریسم یکی از مهمترین مثالها از وجود گرایش‌هایی می باشد که با در نظر گرفتن منافع معرفین آن، رسیدن به توصیف و تبیين بیطرفانه را غیرممکن می‌سازد. پیوند میان مفهوم تروریسم و منافع و تکنولوژی قدرت گروه‌ها، احزاب و دولتها علت اصلی شکست پروژه تعریف علمی این پدیده می باشد.

به نظر می‌رسد کشورهای ار نمی‌توانند اروپایی و آمریکا خودشان را به نداشتن حضور در خاورمیانه راضی کنند، پس همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند در مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و چه بسا کل دنیا دخیل باشند. مخصوصاً آمریکا با در نظر داشتن نقشی که پس از فروپاشی شوروی در جهان برای خود قائل می باشد، کوشش می کند در چارچوب پیمان‌ها و اتحادیه‌های متفاوت، مداخلات خود را در مناطق دیگر گسترش دهد.

كليد واژه: تروريسم- ناتو- امنيت- حقوق بين‌الملل- سازمان ملل متحد

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

فصل اول. 1

كليات تحقيق.. 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 اظهار مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

1-3 پیشینه ی پژوهش..6

1-4 فرضیه ها 6

1-5 اهداف پژوهش. 7

1-5-1 هدف کلی. 7

1-5-2 هدف های جزیی. 7

1-6 جنبۀ نوآوری و جدید بودن پژوهش در چیست؟ 7

1-7 نوع روش کار. 8

1-8 ابزارگردآوری اطلاعات.. 8

فصل دوم. 9

تعريف ناتو. 9

2-1 مقدمه. 9

2-2 ناتو. 11

2-3 تاریخچه ناتو. 14

2-4 تحولات ناتو پس از جنگ سرد و آینده آن. 16

2-5 سیاست‌‌های دفاعی‌ـ‌نظامی دو سوی آتلانتیک… 23

2-6-1 نفوذ ناتو. 24

2-7 ناتو و تأثیر‌های جدید در عرصه بین‌الملل. 29

2-8 سیاست‌های اروپا در قالب ناتو. 29

2-9 پیامدهای یازده سپتامبر بر وظایف و عملکرد سازمان ناتو (NATO) 31

2-10 فضای جدید بین‌الملل و اهداف جدید. 31

2-11 امنیت بعد از یازده سپتامبر. 33

2-11-1 تأملی بر امنیت و ناتوی جدید بعد از یازده سپتامبر. 33

2-12 ناتو با اهداف جدید و مبارزه با تهدیدات.. 34

2-13 بحران در ناتو. 38

2-14 تأثیر بحران اقتصادی بر بودجه‌ی نظامی اعضای ناتو. 39

2-15 واقعیت‌‌هایی از ناتو در زمان بحران اقتصادی.. 40

فصل سوم. 42

تروريسم. 42

3-1 مقدمه. 42

3-2 تروریسم و تعاریف آن. 43

3-3 مفاهیم لغوی و اصطلاحی تروریسم 44

3-5 انواع تروریسم 50

3-7 حملات تروریستی با اهداف غیرسیاسی. 55

3-8 حملات تروریستی با اهداف سیاسی. 56

3-10 اقدامات سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر کشورهای جهان علیه تروریسم رویکرد اتحادیه اروپا 58

3-11 استراتژی آمریکا در برابر تروریسم 59

3-12 ناتو و تروریسم فراملی. 62

3-13 ناتو در مقابله با تروریسم و کنترل تسلیحات کشتار جمعی. 65

3-14 ناتو و جنگ علیه تروریسم 66

3-15 علل تروریسم 67

3-16 مفهوم بازدارندگی. 70

3-17 باز تعریف ماموریتهای ناتو. 71

3-18 ناتو و جنگ علیه تروریسم 73

3-19 سلاح‌های کشتار جمعی و جنگ پیشگیرانه. 74

فصل چهارم. 78

ناتو و تأثیر آن در مدیریت بحران‌های بین‌‌المللی‌ در کشورهای مختلف.. 78

4-1 مقدمه. 78

4-2 ناتو در آزمونی جدید 79

4-3 پیشینه مداخلات بشردوستانه ناتو. 80

4-4 کوزوو. 81

4-5 ناتو در افغانستان‌. 86

4-6 کارنامه ناتو در افغانستان‌. 86

4-7 ناتو و چالش‌های پیش رو در افغانستان. 89

4-8 فقدان ادراک مشترک.. 89

4-9 تقلیل جایگاه اعضا از شریک به حامی. 90

4-10 عدم تناسب ابزار و امکانات با اهداف.. 90

4-11 حضور ناتو در افغانستان؛ موفقیت یا ناکامی؟ 91

4-12 ساختار امنیتی جنوب آسیا بعد از خروج ناتو از افغانستان. 94

4-13 ترکیه. 95

4-14 منطقه‌ی قفقاز و آسیای مرکزی.. 96

4-16 بهره گیری از نیروهای واکنش ناتو در زمین لرزه پاکستان. 100

4-18 ناتو و اسرائیل: ابزارهای آمریکا در جنگ‌های خاورمیانه. 103

4-19 بین‌المللی‌سازی غزه به وسیله ناتو. 105

4-20 اسرائیل: ارتش دو فاکتو ناتو. 106

4-21 ایجاد موانع و حصار بین اسرائیل و لبنان. 106

4-22 سناریوهای جنگ‌های منطقه‌ای: اسرائیل و یورش موشکی. 107

4-23 آیا ارتباطی بین اظهارات ملت فلسطین و جنگ هست؟ 108

4-24 مطالعه تأثیر عملکرد ناتو بر امنیت ملی ایران. 108

4-25 تاثیرات حضور ناتو در منطقه بر امنیت جمهوری اسلامی ایران. 110

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل پنجم. 121

نتيجه گيري.. 121

منابع و مأخذ 129

الف) منابع فارسي. 129

فصل اول

كليات تحقيق

1-1 مقدمه

برای تحلیل مسائل مربوط به ناتو، لازم می باشد گذری برتاریخچه تشکیل این پیمان داشته داشتیم. در آغاز این پیمان توسط آمریکا و با همکاری کشورهای غربی برای ایستادگی پیش روی شوروی و بلوک شرق به وجود آمد که به تعبیری بلوک غرب را در برابر بلوک شرق قرار می‌داد. پس از فروپاشی شوروی در دهه نود میلادی این پیمان عملاً فلسفه وجودی خود را از دست داد، اما به دلیل کارکردهای بلندمدتی که داشت، سردمداران این پیمان کوشش کردند وظایف جدیدی را با در نظر داشتن اهداف ناتو برایش مشخص کنند.

به نظر می‌رسد کشورهای غربی و آمریکا نمی‌توانند خودشان را به نداشتن حضور در خاورمیانه راضی کنند، پس همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند در مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و چه بسا کل دنیا دخیل باشند. مخصوصاً آمریکا با در نظر داشتن نقشی که پس از فروپاشی شوروی در جهان برای خود قائل می باشد، کوشش می کند در چارچوب پیمان‌ها و اتحادیه‌های متفاوت، مداخلات خود را در مناطق دیگر گسترش دهد.

اما چالش‌هایی برسر راه گسترش ناتو هست و آنها عبارتند از اینکه بعضی کشورها همچون روسیه، از مخالفان سرسخت گسترش حیطه نفوذ این پیمان هستند و با در نظر داشتن سابقه مقابله ناتو به سرکردگی آمریکا با پیمان ورشو به سرکردگی شوروی (سلف روسیه) این مخالفت بایستی جدی گرفته گردد و به نظر نمی‌رسد بدون دادن امتیازات قابل در نظر داشتن روسیه، بتوان رضایت این کشور را در گسترش بیش از پیش حیطه نفوذ ناتو به آسیای مرکزی و خاورمیانه بدست آورد. از سوی دیگر، بعضی تنش‌ها بین اعضای ناتو از قبیل مخالفت‌های فرانسه با اعمال قدرت آمریکا براین پیمان نیز به معضلات ناتو دامن می‌زند.

آن چیز که در این نوشته ادعا می گردد این می باشد که در واقع ناتو، کارکرد خود را مبنی بر حضور در مناطق دیگر برای اعمال نفوذ برمسائل سیاسی و اقتصادی از یاد نبرده می باشد و با در نظر داشتن مشکلاتی که با آنها روبرو می باشد، کوشش می کند وظایفش را به گونه‌ای مدرن مشخص و آنها را عملی کند. نسخه بازنویسی شده قانون اساسی ناتو، تأیید‌کننده این ادعا می باشد. تا زمانی که شوروی فرو نپاشیده بود، ناتو کارکرد خود را حفاظت از کشورهای عضو ناتو پیش روی تعرض نظامی بلوک شرق عنوان می‌نمود، اما در دنیای معاصر، با کم اهمیت شدن مسائل نظامی و اهمیت یافتن مسائلی از قبیل جنگ نرم و تروریسم (تروریسم معمولاً به ابعاد غیردولتی خشونت توجه دارد) کارکرد تعریف شده برای ناتو نیز تغییر کرده می باشد. به نظر می‌رسد کارکردهای جدید که برای ناتو مشخص شده، حیطه اقدام این پیمان را گسترش داده می باشد. مسائلی از قبیل تعرض نظامی به دلیل مشخص بودن مصادیقش، قابلیت‌ گسترش را ندارند، اما مواردی از قبیل تروریسم، قاچاق موادمخدر و نقض دموکراسی به دلیل مشخص نبودن مصادیقشان، قابلیت گسترش را دارند. به همین دلیل می باشد که به نظر می‌رسد ناتو به دنبال سوق دادن حیطه وظایفش به سمت موارد غیرعینی می باشد تا بتواند با آرامش خاطر بیشتری به اعمال نفوذ در مناطق دیگر بپردازد. همانگونه که مطرح گردید، وظیفه اصلی ناتو هنوز همان می باشد که بتواند از طریق حضور در مناطق استراتژیک جهان، مواردی از قبیل رفتارهای سیاسی ایران، کره شمالی یا روسیه را تحت کنترل خویش داشته باشد. با بدست گرفتن مسائل مربوط به عراق، در آینده سیاسی این کشور تأثیرگذار باشد و از موقعیت سیاسی و اقتصادی این کشور به نفع خود بهره گیری کند. به تعبیری می‌توان گفت ناتو آماده می باشد تا از تمامی مسائلی که کشورهای عضو و مخصوصاً آمریکا به عنوان منافع ناحق خود معرفی می‌کنند، طرفداری به اقدام آورد. در واقع ناتو تبدیل به یک تروریست کلان شده می باشد که می‌تواند با مشروعیتی که به کارهایش می‌دهد به عنوان بزرگترین و قدرتمند‌ترین گروه نظامی در جهان اقدام و راه را برای توسعه طلبی‌های سردمدارانش هموار کند. حال بایستی به دقت روابط روسیه با ترکیه، ایران و دیگر کشورهای منطقه که مخالف حضور پررنگ آمریکا و ناتو در منطقه خاورمیانه هستند، مورد مطالعه قرار بگیرد تا مشخص گردد تا چه حد تنش‌های میان آمریکا و روسیه، فرانسه و. . . می‌تواند مانع سایه افکنی ناتو برمسائل دیگر مناطق باشد.

به درستی بایستی اذعان نمود که ناتو همواره به دنبال ایفای تأثیر موثر و مداخله جویانه در دیگر کشورها بوده می باشد. حضور ناتو در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و قاچاق موادمخدر و دموکراسی سازی در این کشور و نداشتن موفقیت در این امور و در عین حال حضور مداوم در این کشور، نشانگر واقعی نبودن ادعای این گروه می باشد. ناتو در افغانستان حضور پیدا کرده می باشد تا در آنجا تروریسم را مهار کند. در عراق حضور یافته می باشد تا به دولت سازی کمک کند و در پاکستان نیز به بهانه مبارزه با تروریسم، حضور دارد، پس می‌توان ادعا نمود که ناتو با در نظر داشتن زمینه‌های متفاوتی که در کشورها هست، کوشش می کند در آنها حضور یابد و بیشتر، نفس حضور در کشورها مهم می باشد، نه کارکردی که می‌توانند داشته باشد.

ناتو با حضورش در عراق، افغانستان و پاکستان، می‌تواند از نزدیک مسائل مربوط به خاورمیانه را رصد و تأثیرگذاری خود را برآنان حفظ کند. با حضور در افغانستان، در مجاورت ایران قرار می‌گیرد و می‌تواند با استقرار نیروها و پایگاه‌های نظامی، برمسائل ایران اشراف داشته باشد. با حضور در پاکستان می‌تواند جلوی شیطنت‌های احتمالی این کشور را بگیرد. همچنین نفس حضور نیروهای ناتو در خاورمیانه موجب می گردد تا روسیه و اقداماتش تحت کنترل کشورهای عضو ناتو باشد، جلوی اعمال نفوذ روسیه به نحوی گرفته گردد و این کشور نتواند در آسیای مرکزی و خاورمیانه به راحتی دست به اقدامی بزند.

به علاوه ناتو اکنون در چارچوب جنگ علیه تروریسم درصدد ایفای تأثیر در سایر مناطق جهان مانند افغانستان و عراق برآمده می باشد، تاکید بیانیه هفدهمین اجلاس سران ناتو در استانبول بر اعزام تعداد بیشتری نیروی نظامی به افغانستان و آموزش نیروهای نظامی عراق توسط ناتو بیانگر تمایلات جدید ناتو می باشد.

1-2 اظهار مسئله

ناتو ازجمله قوي ترين پيمان هاي منطقه اي می باشد كه با گذ شت حدود 60سال اززمان تاسيس همچنان در صحنه هاي نظامي و سياسي حاضر می باشد كه پيمان دفاع جمعي بروكسل مقدمه تشكيل اين سازمان مي باشد. ناتودرواكنش به توسعه طلبي هاي شوروي سابق به وجودامد. ناتو با تغيير مناسبات جهاني در بسياري مواقع حفظ منافع اعضاي خود به ويژه امريكا را سرلوحه كارخود قرار داده و به ابزار اشغالگريهاي اين كشورجنگ طلب تبديل شده وازيك سازمان دفاعي به سازماني تهاجمي و اشغالگرتبديل شده به هرحال نگراني امروزازناتوبه دليل نفوذ افكارو عقايد خاص دررهبري اين سازمان و گزينشي بودن عمليات هاي اين سازمان با در نظر داشتن تعاريف خاص ازمفاهيم حقوقي و سياسي می باشد. ارگان نظامي ناتوبا ابزارناتوي فرهنگي مثل رسانه به عنوان يك سربازنگاه مي كند و مديريت ناتوي فرهنگي درسطح كلان به عنوان يك لشكرازنيروي نبرد خود مي نگرد. حادثه ي تروريستي يازده سپتامبررا مي توان نقطه ي عطفي دررويكرد جديد بعدازجنگ سرد كه مبتني بر امنيت و دفاع دسته جمعي بودارزيابي كرد. اين رخداد سراغازفصل نوين درتعريف اهداف و رهيافت هاي ناتوبود. شعارو عملكرد ناتوضدو نقيض می باشد ناتوبا شعارمبارزه با تروريسم و دفاع ازحقوق بشروارد عرصه بين المللي شده اما عملكرد ان با شعارش درتقابل می باشد.

امروزه تروريسم از گستردگي كمتر وعمق بيشتري برخوردار می باشد ” قربانيان اعمال تروريستي جديد اغلب مردم عادي هستند وبه صورت اتفاقي انتخاب مي شوند (شاهد تجربي بارز، اعمال تروريستي سپتامبر2001)شيوه هاي تروريسم در نتيجه پيشرفت هاي تكنولوژيك پيوسته در حال دگرگوني می باشد ووحشت،سبعيت و خشونت وپيش بيني ناپذيري آن، به علاوه قدرت تخريب بالاي آن به مراتب درمقايسه با تروريسم به مفهوم سنتي آن قابل توجه می باشد، تروريسم امروزي از حيث روش ها ونيز اهداف،گستره بين المللي دارد، فن آوري رايانه ها به عنوان يكي از عوامل تسهيل كننده تروريسم در مقايسه با تعريف تروريسم در مفهوم سنتي آن مد نظر می باشد،تعريف واژه تروريسم در معناي جديد آن به علت گسترد گي و پيچيدگي آن دشوار مي نمايد، تروريست ها ي امروزي اعتقاد عميق تري به عادلانه بودن آرمان خود دارند، آنهادر مقايسه با تروريست ها ي قديمي خشن تر وجسورترند اسلحه هاي مورد نياز تروريست هاي امروزي اغلب از بازارهاي غير قانوني بين المللي تسليحات تهيه مي گردد و حتي ممكن می باشد در مواردي از بازار فروشند گان قانوني تسليحاتي كه نظم وقاعده وقانون بر آنها حكم فرما نيست تهيه مي گردد،درجهت گسترش امروزي تروريسم امروزي به صورت خود آگاه وناخود آگاه (چه از سوي تروريست ها و چه ازسوي مخاطبين آنها) از رسانه هاي صوتي و تصويري درحد بسيار بالايي بهره گیری مي گردد، تروريست هاي نو از پناهگا ههاي سرزميني مشخص سابق و حمايت هاي سياسي كه سابقاًاز آن به صورت غير رسمي برخوردار بوده اند،محروم گشته می باشد،مسئله تروريسم نومانند بسياري مسائل ديگر تحت تاثير تغييرات ماهوي قرار گرفته می باشد كه در چند سال گذشته در روابط شرق وغرب پديد آمده می باشد، چرا كه گروه ها ي انقلابي،استقلال طلب و شورشي از پشتوانه عظيم ايدئولوژيكي، حمايت هاي سياسي و اقتصادي و تسليحاتي قطب هاي دوگانه جهاني عصر جنگ سرد محروم گرديده اند، واكنش حكومت ها در چند دهه اخير نسبت به تروريسم،اغلب ناهماهنگي و بدون برنامه ريزي بوده می باشد و از اين رو بر گستاخي تروريست هاي امروزي،بازيگران عمده بين المللي را به كرات به بازي گرفته اند، تروريست ها در دهه هاي جديد به بازيگران جديد، با بردي بين المللي و جهاني تبديل شده اند،تروريست هاي نو در گريختن از منفذ هاي موجود درسيستم بين المللي كه براي تنبيه و مجازاتشان برپا و برنامه ريزي شده می باشد، تبحر يافته اند، انگيزه هاي تروريست هاي جديد تغيير يافته می باشد. در جنگ سرد اکثراً انگيزه هايشان ايدئولوژيك بود،ولي در سال هاي اخير انگيزه هاي ديگري جايگزين بوده می باشد. در هم تنيده شدن تروريسم با مسائل و مصايب عمده ديگر جهاني همانند جرايم فراملي، صلح وامنيت منطقه اي و. . . اين مسايل را به هم مرتبط گردانيده می باشد و راه‌هاي مقابله با آنها را محدود كرده می باشد.

از ويژ گي هاي ديگر تروريسم نودر مقايسه با تروريسم به مفهوم سابق آن كه بسيار هم مهم جلوه مي نمايد، اين می باشد كه تقريباً همه جهانيان از آن متاثر هستند. يعني همان گونه كه يك شرقي از تروريسم متاثر هستند. يعني همان گونه كه يك شرقي از تروريسم متاثر مي گردد و مي تواند به عمليات تروريستي متوسل گردد،در نقطه مقابل اين بشر شرقي، يك شهر وند غربي هم مي‌تواند ازتروريسم متاثر شودو اقدام به عمليات تروريستي نمايد. پس مي توان گفت يكي از دلايلي كه باعث گرديد، تروريسم در دستور كار جهاني قرار بگيرد، همين ويژگي هاي برجسته تروريسم امروزي بود كه تروريسم را مسئله‌اي قابل توجه درنزد افكار بين المللي قرارداد.

این رساله در پی مطالعه ارزیابی عملکرد ناتو در روبرو شدن با تروریسم از منظر بین الملل در دهه اخیر می باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

تروریسم بی شک یکی از مسائل و معضلات مهم جامعه کنونی می باشد. دنیای کنونی تروریسم را بسان آفتی همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسانها و ملتها و افراختن آتش جنگ شناخته می باشد. صدها سمینار وکنفرانس برای شناختن و مطالعه علل و ریشه های آن و روشهای جلوگیری از آن در کشورهای غرب وشرق تشکیل شده وهزاران کتاب برای پژوهش درمورد آن از دیدگاههای گوناگون و در زمینه های مختلف مانند جامعه شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی منتشر گردیده می باشد. لیکن نه تنها تروریسم از بین نرفته یا تخفیف نیافته، بلکه بر وسعت دامنه و تنوع صور آن افزوده شده می باشد.

فرهنگ بزرگ معروف لیتره تروریسم را برابر “برقراری سلطه ارعاب و وحشت” تعرف کرده می باشد. اگر این تعریف را بپذیریم، ترور عملی منفرد یا عاطفی نیست بلکه اقدامی می باشد گروهی، سازمان یافته و حتی استراتژی سیاسی. اصطلاح و واژه تروریسم پیش از قرن نوزدهم معمول نبود و واژه “ترور” به معنای ایجاد ترس و وحشت وارعاب بکار می رفت، اگر کسی شاه یا مقام عالی دولتی را ترور می نمود، به این اقدام “سوء قصد” می گفتند. ترور و تروریسم در ادبیات قرن نوزدهم بکار رفت و بعد به این معنی معمول گردید، شاید به این علت که در دوران انقلاب کبیر فرانسه حکومت تند روان و اعدامهای بی حد و حساب بیگناهان دوره “ترور” نام گرفت.

پیشینه ی پژوهش:

در خصوص بحث عملکرد ناتو آثار زیادی از نویسندگان انجام شده می باشد .پژوهش هایی که در این زمینه انجام گرفته می باشد بیشتر بر تأثیر ناتو در افغانستان تاکید و تمرکز دارد و کمتر مطالعاتی هستند که عملکرد ان را به گونه کلی مطالعه کرده اند.دانشجویانی که نیز رساله ی پایانی خود را با عناوین مشابه دفاع کرده اند که میتوان از خانم شهبانو دولت پور در دانشگاه علامه طباطبایی اسم برد که رساله ی ایشان میتوان گفت بیشترین ارتباط موضوعی را با موضوع نگارنده دارند.در زمینه ی مقالات هم مقاله ای یا عنوان مفهوم جدید قدرت استراتژیک ناتو و تاثیر آن بر امنیت روسیه توسط آقابان احمدیان و بلوکی و خانم صارمی فرد چاپ گردیده و پیرامون عملکرد جدید آن که مقابله با تروریسم می باشد مباحثاتی را مطرح کرده می باشد.در زمینه ی کتاب،کتابی که بتوان دقیقا به این موضوع پرداخته باشد کمتر می توان پیدا نمود بیشتر مبحث عملکرد ناتو در روبرو شدن با تروریسم به صورت تلویحی در کتابهایی مانند اتحادیه اروپا و ناتو با نویسندگی دکتر حمید زنگنه مطرح شده می باشد.از کتاب های دیگرمی توان به کتاب های ذیل تصریح داشت:

-خالوزاده،سعید؛چالش های فراروی با در نظر داشتن دفاع مستقل اروپایی،چاپ دوم،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،1390

– سليمه دارمي؛ ناتو در قرن بيست و يكم، تهران، نشر موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، چاپ اول اسفند 1380

1-4 فرضیه ها

رويكرد تهاجمي و اشغالگرانه ناتو تحت پوشش مبارزه با تروریسم،وضعیت كشورهاي اشغال شده را وخيم تر كرده می باشد.

وجود سازماني فراملی با دستورکاری مبنی بر مبارزه با تروريسم و نقض حقوق بشر مي تواند سودمند باشد اما چنانچه در اختيار عده اي خاص قراربگيرد می تواند بسیار خطرناک باشد.

1-5 اهداف پژوهش

1-5-1 هدف کلی

مطالعه ارزیابی عملکرد ناتو در روبرو شدن با تروریسم ازمنظر بین الملل در دهه ی اخیر

1-5-2 هدف های جزیی

شناخت رويكرد دوگانه ناتو واعضاي اين ائتلاف نظامي دربرخورد با جنبش هاي مردمي و دخالت نظامي دركشورهاي سرشارازمنابع غني به بهانه هاي مختلف مانند جنگ عليه تروريسم و دفاع ازحقوق بشر.

پي بردن به ماهيت فرهنگي ناتو كه برخلاف انچه تصور مي گردد جداو متفاوت ازناتوبا رويكرد نظامي نيست كه درحقيقت صورتي تكامل يافته ورشد داده شده از همان ناتوي سابق می باشد.

شناخت اهداف ناتو درسطح جهاني و تاثيرآن بر عرصه بين المللي

1-6 جنبۀ نوآوری و جدید بودن پژوهش در چیست؟

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با هدف سد نفوذ شوروی در قالب نظام دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد گردید اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک کمونیسم که فلسفه وجودی اولیه ناتو بود، از بین نرفت و بلکه حوزه ماموریت ها و توضیح وظایف خود را با رویکردی توسعه طلبانه مورد تجدید نظر قرار داده و حوزه اعضای خود را نیز به سمت شرق افزایش داد که این اقدامات در تعارض با اصول حسن نیت و گسترش همکاری های بین المللی صلح آمیز می باشد. لذا عملکرد ناتو در دهه ی اخیر که حداقل در 5 جنگ و درگیری و اشغال منطقه ای مداخله داشته می باشد قابل تحلیل و ارزیابی می باشد و پژوهش حاضر با هدف مطالعه موانع حقوقی بین المللی اقدامات توسعه طالبانه ناتو در مغایرت با اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی حقوق بین الملل کوشش در مطالعه موضوع از جنبه حقوقی بین الملل دارد که همین ویژگی باعث فرق و نوآورانه بودن پژوهش حاضر در مقایسه با سایر تحقیقات انجام گرفته در این حوزه به زبان فارسی تا کنون می‌باشد.

1-7 نوع روش کار

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و انجام پایان نامه حالت توصیفی- تحلیلی دارد. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام خواهد گردید و سپس بر اساس منابع گردآوری شده، اقدام به تدوین پایان نامه بر اساس پلان بندی پیشنهادی خواهد گردید. در این روش تحقیقی، علاوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و اظهار اطلاعاتی راجع به آن، به مقصود بهبود شرایط کنونی و در راستای ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث کوشش می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-8 ابزارگردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات و مطالب، کتابخانه ای می باشد؛ به گونه ای که با بهره گیری از منابع حقوقی مرتبط با بحث و مراکز علمی و پژوهشی، فیش برداری لازم انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده از مجموع مطالعات فوق زمینه ی تهیه چهارچوب کلی و ابتدایی پژوهش را فراهم می آورد. همچنین به مقصود غنای مباحث ارایه شده، با مراجعه به بعضی از پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی، مقالات علمی معتبری تحصیل و پایان نامه های که تا حدودی مرتبط با موضوع هستند، مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه :139

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***