پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع پایان نامه:

نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندي می باشد که از مباحث مهم نظام هاي دينی و غير ديني می باشد. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای می باشد که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش بشر بوده و با وجود او به وجود آمده می باشد زیرا که بشر موجودی می باشد که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته می باشد. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر می باشد. وقوع انقلاب در هر جامعه ای همراه با تحولات بنيادين و تغييرات سريع در آن جامعه می باشد. انقلاب اسلامي هم با پيروزي خود ساختارها، ارزشها و تعاريف جديدي از موضوعات و مفاهيم حقوقی عرضه كرد. يكي از اين موضوعات مطرح شده حقوق شهروندان بود. امام(ره) به عنوان بنیان گذار اين انقلاب مردمی در مصاحبه ها و سخنرانيهاي خود بارها به اين موضوع تصریح كرده اند و این امر نشان می دهد حقوق شهروندان جايگاه مهمی در انديشه و سيره ايشان داشته می باشد. در همین راستا می توان به فرمان هشت ماده اي كه ايشان در سال 1361 خطاب به مسئولين اجرايي و قضايي صادر کردند تصریح نمود که صريح ترين ديدگاه ايشان در خصوص موازين اين موضوع مهم براي جامعه می باشد. با عنایت به دیدگاه های ایشان در موضوع حقوق شهروندی، نگارنده برخود فرض دانسته می باشد تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. آن چیز که در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانين به عنوان حقوق شهروندي مطرح می باشد، هنوز جاي پيشرفت بسيار دارد. اميد می باشد اين پژوهش مقدمه اي براي پژوهش هاي گسترده تر در اين زمينه باشد. این پژوهش با در نظر داشتن کتب و مقالات چاپ گردیده و اطلاعات حقوقی نگارنده در ارتباط با موضوع مورد بحث انجام شده می باشد. شامل سه فصل می باشد: در فصل نخست: سیر تاریخی و تحول حقوق شهروندی و فصل دوم مربوط به دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی و مطالعه ابعاد آن می باشد. در فصل سوم کوشش بر آن می باشد تا، نخست تعریفی از تعهد و تفاوت تعهدات در حقوق عمومی و خصوصی مطرح گردد و سپس تکالیف شهروندی ارائه می گردد. و در پایان هم یک نتیجه گیری از مطالب ارائه شده اظهار خواهد گردید.

1-1- طرح موضوع

درجهان امروز موضوعي كه بيشتر از همه چيز در محافل سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي مطرح مي گردد و رسانه ها، نشريات و مطبوعات جهان نيز به آن تصریح مي نمايند. موضوع حقوق شهروندي می باشد. ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي می باشد كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده اند. نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی نمود، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درمورد مسائل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در ارتباط با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، سوال این می باشد: از منظر امام خمینی(ره) حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی چیست؟

2-1- پرسش های پژوهش

این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای گوناگونی می باشد. پرسش اصلی آن:

– امام خمینی (ره)چه برداشتی از حقوق شهروندی دارند؟ این برداشت از حقوق شهروندی چه ابعادی را در بر می گیرد؟

پرسش های فرعی:

– مفهوم حقوق شهروندی چیست؟

– نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چیست؟

– از نظر امام خمینی(ره) منبع و منشاء حقوق شهروندي در اسلام و حقوق شهروندی در غرب چه مي باشد؟

– آيا امام خمینی(ره) حقوق بشر و حقوق شهروندي را از هم تفکیک کرده می باشد؟

3-1- ضرورت و هدف پژوهش

اهميت و جايگاه حقوق شهروندي در نظام بين المللي و ارتباط متقابل اين مفهوم با حقوق بشر از مسائلی می باشد كه محور بحث بسياري از صاحب نظران و کارشناسان مي باشد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، انجام این پژوهش ضروری می نماید. لذا در این پژوهش کوشش بر این خواهد بود تا با مطالعه و مداقه در کتب و مقالات چاپ گردیده در حدود ممکن و در دسترس، به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده گردد. پس، هدف این پژوهش، این می باشد که با مطالعه تحلیلی اندیشه و سیره امام خمینی(ره)، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول دیدگاه های ایشان دست یابیم.

4-1- سابقه پژوهش

با وجود جدید بودن مقوله حقوق شهروندي، کتب و مقالات نسبتا زيادي در اين راستا نوشته شده می باشد. اما در زمینه حقوق شهروندي از ديدگاه امام خمینی(ره)، مقالاتي که به چاپ رسيده بسيار اندك و محدود مي باشد. این مقالات با در نظر داشتن محاسني كه دارند داراي معايب و نواقصی نيز مي باشند من جمله اينكه در اين مقالات حقوق و تکالیف شهروندی به گونه کامل مورد مطالعه قرار نگرفته اند. البته اين گونه موضوعات جاي بحث فراواني دارند.

حبیبی، نجف قلی (1391). در مقاله “حقوق شهروندی و مبانی آن ازدیدگاه امام خمینی (ره)”چاپ گردیده در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. با تصریح به فرمان 8 ماده ای امام می نویسد: تاکید امام خمینی(ره) بر این بود که امور بایستی به صورت شرعی و الهی جریان یابد نه با درخواست این و آن و یا تمایلات دست اندرکاران و مجریان وعنایت خاص داشتند بر این که حقوق مردم ضایع نشود. در سخنان امام در آن فرمان، یک ملازمه محکم بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می گردد یعنی به نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام باشد حتما حقوق مردم  حفظ می گردد و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی می باشد که قوانین و احکام بر مبنای شرع بایستی آن را تضمین کند.

مقاله”تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)”به نگارش متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران که در سایت سیویلیکا چاپ گردیده می باشد، بعضی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی، مانند موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه و… از منظر امام خمینی(ره) مطالعه شده می باشد.

موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392). در مقاله “حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)”، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61. سه حق محوری درحوزه حقوق شهروندی(آزادی، عدالت و امنیت) را با تکیه براندیشه های امام مورد مطالعه و کاوش قرارداده اند.

– دکتر افروغ، عماد(1387). در کتاب حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: نشر سوره مهر. کوشش کرده می باشد که به جامع ترین حقوق انسانی یعنی حقوق شهروندی و شاخصه های مختلف فردی،گروهی و جامعه ای آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و چالش های آن بپردازد.

احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388).در مقاله “حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. به سیر تحول امتیازات شهروندان و مطالعه آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه حقوق شهروندی پرداخته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390). در مقاله “حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه”. پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم. اظهار کرده اند که یکی از روش هایی که از منظر اسلام و امام علی(ع) می تواند در توسعه حقوق شهروندان موثر باشد ایجاد احساس توطن و تعلق تمام ساکنان یک شهر به یک مکان یا مسلمانان دیگر می باشد. مفاهیمی همچون کرامت، مشارکت، حق و تکلیف مواردی هستند که به رغم تاکید امام علی(ع) درشهرهای کنونی به لحاظ پررنگ شدن مسائل مادی بی رنگ شده اند.

– در کتاب حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام خمینی(ره)، به نگارش رنجبر، مقصود(1382). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. به جایگاه فرد در جامعه اسلامی از منظر فقهی و حقوقی پرداخته شده می باشد. در این کتاب آغاز به حقوق و آزادی‌های فردی در فرهنگ غرب تصریح شده و سپس مبانی نظری برداشت امام از حقوق و آزادی‌های فردی از دیدگاه امام مورد تحلیل قرار گرفته می باشد.

5-1- روش پژوهش

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام می شود. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد اظهار خواهد گردید.

6-1- طرح پژوهش

این پژوهش در سه فصل و هر فصل به غیر از فصل اول در دو مبحث تنظیم شده می باشد. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده می باشد. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به مطالعه مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.

فصل دوم به مطالعه ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که کوشش شده می باشد ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به مطالعه اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته گردد. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت فرق بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی اظهار شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***